Technické prohlídky SPS na Vranově 2019

Technické prohlídky plavidel 2019

Letošní termíny technických prohlídek lodí na Vranovské přehradě:

30. 4. 2019 – 9:15 – 11:15.

23. 5. 2019 – 9:15 – 11:15.

15. 8. 2019 od 9:15 – 11:15.

„Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:
– uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb. (text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu https://plavebniurad.cz/legislativa),
– přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně kompletní pohonné jednotky,
předložit:
a. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu https://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
b. vydané lodní osvědčení (u pravidelné technické prohlídky),
c. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku (podrobnější informace  viz. https://plavebniurad.cz/dok-pl),
d. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou (viz https://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz).
– uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná v hotovosti v pokladně pobočky Státní plavební správy, bezhotovostně nebo kolkovou známkou nalepenou na žádosti.

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel Státní plavební správě telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jméno provozovatele a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu, resp. dne, je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel. Přednost při provádění technických prohlídek plavidel budou mít předem přihlášení žadatelé.
Z důvodů efektivity a organizace práce si SPS pobočka Přerov vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.
Poznámka:
Státní plavební správa připravuje v prvním pololetí tohoto roku uvést do zkušebního provozu rezervační objednávkový systém přihlašování plavidel na technické prohlídky, který nahradí objednávání telefonicky nebo e-mailem.
Zavedení systému bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněno na webových stránkách Státní plavební správy“

Telefon SPS Přerov:    581 250 931-3
e-mailu:   mailto:pobockaprerov@plavebniurad.cz
web:   http://plavebniurad.cz

Text jsem s laskavým dovolení sousedního klubu zcizil z jejich stránek. Pokud autor požaduje zaplatit autorský poplatek, jsem připraven podělit se  s níme o nějaké to pivo.

Děkuji

Tom