Valná hromada YCZN 2020 – ODLOŽENA!

Vážené jachtařky a jachtaři.

Vzhledem k současné situaci se zaváděním karanténních opatření v celé ČR se VV rozhodl z preventivních důvodů

odložit termín valné hromady 2020 do odvolání.

Zákon a naše stanovy nám stanovují, konat valnou hromadu minimálně jednou za rok, proto se budeme snažit nalézt nový termín co nejdříve. Zdraví všech je však důležitější než zmíněná legislativa, proto jistě proti odložení termínu nebudou nic namítat ani oficiální místa ani naši členové.

Sledujte, prosím, naše webové stránky, kde budou zveřejňovány potřebné informace. Stejné informace budou všem zaslány e-mailem. Zde, prosím, aby si všichni zkontrolovali v seznamu členů, zda mají doplněná všechna data, hlavně e-mail. Pokud ne, pošlete mi na prezident@yczn.cz, abych si to doplnil a zařadil vás do komunikace. Krom toho jsme rádi za každý podnět nebo informaci, kterou od vás dostaneme.

Děkuji za pochopení a zdravím

Za VV Tomáš Pavka – Prezident YCZN, z.s.

 

Rok je zase pryč a nás čeká letošní valná hromada klubu.

Termín konání byl stanoven na 27. 3. 2020 v 17:00 hodin, tentokrát v restauraci Na školce na ulici Pražská.

V minulosti se tam už VH konaly, tak místo znáte. Kdo neví, klidně se dotazujte.

Program VH 2020 bude dostatečně včas zveřejněn na webu, proto sledujte naše stránky.

Pár poznámek před VH:

  • Aktualizace vašich údajů – změna bydliště, telefonu, e-mailu, ….. včetně toho, zda někdo nemá být zařazen do jiné „platební kategorie“
  • Letošní VH je volební, bude se volit nový VV YCZN – navrhujte, prosím, kandidáty do VV. E-mail – vh2020@yczn.cz, nebo prezident@yczn.cz, nejpozději však na VH.
  • Na e-mail vh2020@yczn.cz posílejte, prosím, taky všechny poznatky, návrhy, stížnosti, nebo požadavky, abychom si na VH připravili odpovědi a řešení problémů.
  • Prosíme všechny, pokud to jen trochu půjde, aby své platby prováděli bezhotovostně přímo na účet klubu. Číslo účtu: 222856920 / 0600, variabilní symbol: klubové číslo bez pomlčky Příklad – „2106384“   a do poznámky, prosím, uveďte své jméno a účel platby „Pavka – členství, Pavka – Dar klubu – Molo, Pavka – dar klubu – Ohrada, Pavka – Licence 2020 …… a podobně.“

Jinak dovolte, abych za VV všechny na valnou hromadu YCZN 2020 srdečně pozval a mohl se těšit na setkání a doufat v hojnou účast.

Za VV YCZN – Tomáš Pavka