Informace 2022 – I

Zdravíme všechny v novém roce a přejeme nejen zdraví a pohodu a spokojenost, ale taky více volného času a ničím nerušenou zábavu na Vranově při tom, co je nám všem milé.

Přinášíme pár informací pro začátek roku. Sledujte web a budeme v kontaktu po celý rok.

1. Platby pro rok 2022 – Podle rozhodnutí VH 2021 jsou od roku 2022 poplatky YCZN stanoveny následovně:

 • Členství – finančně aktivní členové: 2.500,-
 • Členství – důchodci a studenti: 1.000,-
 • Členství – mládež: 100,-
 • Členství nad 80 let: 0,-
 • Stání na mole: 2.500,-
 • Stání v ohradě: Podle vydražené částky.

– všechny změny jsou uvedené v platebním řádu.

 1. Průběžné plnění úkolů VH YCZN 2021:
 • Oprava střechy loděnice s celkovými náklady 150.000,- Kč – Cena byla dodržena, podařilo se dokonce v rámci rozpočtu instalovat okapy a vody po obou stranách loděnice. Odpady ze střechy jsou zakopány a odvedeny do jezera.
 • Zahájení přípravných prací na rekonstrukci buňky do výše 50.000m- Kč – Buňka byla připravena na instalaci podlahy, stará podlaha demontována a odvezena. Je položena nová podlaha z vodovzdorných překližek (dvě vrstvy) a je připravena k další instalaci. Z celkové částky 50.000,-. Která byla na tyto práce schválena, je proinvestováno zatím cca. 20.000,-. Zbytek bude použit, pokud bude schváleno VH 2022, na dobudování SZ.
 • Žebřík zakoupen (2.400,-), žebřík na prám rozhodčích bude namontován v průběhu sezony.
 1. Molo a ohrada – Rozpis stání na mole a v ohradě pro rok 2022, prosím, konzultuje s Honzou Vitoněm.
 1. Účetnictví klubu za rok 2022 je uzavřené. Předáme ke kontrole a uzavření roku pro FÚ naší paní účetní jako každý rok. Uzávěrka bude zveřejněna na webu a originály k případné kontrole RK budou k dispozici.
 2. Příprava VH 2022 – Valnou hromadu 2022 bychom chtěli udělat co nejdříve, možná se to podaří v řádném termínu – březen. Uvidíme podle situace s epidemií. Máme k projednávání dost důležitých bodů:
 • Dovybavení loděnice: Nákup sekačky, nářadí a instalace pracovního stolu se svěrákem– VV.
 • Sprchy – pokračování v práci na rekonstrukci buňky bude probíhat po schválení VH.
 • Nástavba na buňky –
 • Pojištění klubu proti škodám způsobeným na majetku klubu i na majetku členů – konzultace s Povodím a Lesy ČR – stromy v ohradě, molo, … Důvod – extrémní počasí, možnost krádeže nebo poškození, …
 • Prosím, posílejte dotazy, připomínky a podněty k projednání.
 • Celý program bude zveřejněn včas před VH.
 1. Co je třeba stihnout do začátku sezony:
 • Elektrifikace mola – jarní brigáda, nebo příležitost pro menší pracovní skupiny jako individuální brigády. Velkou část materiálu už máme. Od Aleše Dlouhého jsme jako sponzorský dar získali většinu elektromateriálu včetně kabelů a proudových chráničů. Ostatní nakoupíme na conrad.cz – viz vzorek, co jsem donesl na brigádu.
 • Podlaha v klubovně – budeme pokračovat jak dovolí počasí.
 • Dovybavení loděnice – nářadí, svěrák, stůl, sekačka, palice, … (Petr Durec)
 • Dokončení rekonstrukce vrátku (Miloš Holub)
 • Vybudování úložných prostor mimo loděnici pro bojky, zátěže a lana, …..
 • Reklamní tabule pro sponzory, pozadí na stupně vítězů, …
 • Zajištění HZS, rozhodčích a organizace závodů 2022.
 1. CTL 2022.
 • Jarní závod: 4-5. 6. 2022 – náš klubový závod bez ČSJ.
 • Voltax regata: 18-19. 6. 2022 – V CTL – Vr 3
 • OPV: 27-28. 8. 2022 – V CTL – Star 7 a Vr 7
 • Dálková plavba: 17-18. 9. 2022 – náš klubový závod bez ČSJ
 1. Neplatiči 2020 a 2021 – Předáme seznam nedoplatků RK pro návrh řešení.
 2. Příprava oslav 50-ti let založení klubu.
 • Ze zápisu VH 2022:   „Oslava 50. výročí YCZN – proběhne jako doprovodný program závodu OPV 2022, ale chceme ještě uspořádat samostatnou akci na Vranově s programem a pozvanými hosty. Program a termín zveřejní VV na webu. Prosíme o návrhy a nápady.

Ještě jednou mnoho zdaru do nové sezony a těšíme se na setkávání na Vranově!

Za VV YCZN Tomáš Pavka

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 1