Valná hromada YCZN 2020 – Červenec

Vážení kolegové jachtaři a členové klubu vůbec.

Zdá se, že morová rána je na ústupu a myslíme si, že už nehrozí nebezpečí a je možné konečně se sejít a udělat společně, co je třeba.

Termín odložené valné hromady YCZN byl stanoven na 23. 7. 2020 v 17:00 hodin, v restauraci Na školce na ulici Pražská.

V minulosti se tam už VH konaly, tak místo znáte. Kdo neví, klidně se dotazujte.

Program VH 2020 se nemění, pokud se vyskytly nějaké nové problémy nebo potřeba řešit vzniklou situaci, bude toto vloženo do rozpravy. Celý program bude dostatečně včas zveřejněn na webu, proto sledujte naše stránky.

Stručně program VH YCZN 2020:

1. Kontrola usnesení a splnění za 2019
2. Volby „orgánů VH“
3. Zpráva o činnosti 2019 – Pavka
4. Volba nového VV
5. Členská základna – příchody, odchody, nové příchody 2020
6. Inventura, finance 2019
7. Zpráva RK
8. Rozpočet a finance 2020
9. Brigády
10. Vývaziště – informace
11. Rozprava:
– Závody 2020
– Brigády a rekonstrukce loděnice a buněk
– Správce loděnice 2020
– Kantýna 2020
– Ohrada a stání u mola 2020 – Rekapitulace míst a organizace
– Úprava platebního řádu: Návrh na zvýšení členského poplatku.
– Podněty a návrhy …..

Pár poznámek před VH, které se nemění:

  • Aktualizace vašich údajů – změna bydliště, telefonu, e-mailu, ….. včetně toho, zda někdo nemá být zařazen do jiné „platební kategorie“
  • Letošní VH je volební, bude se volit nový VV YCZN – navrhujte, prosím, kandidáty do VV. E-mail – vh2020@yczn.cz, nebo prezident@yczn.cz, nejpozději však na VH.
  • Na e-mail vh2020@yczn.cz posílejte, prosím, taky všechny poznatky, návrhy, stížnosti, nebo požadavky, abychom si na VH připravili odpovědi a řešení problémů.
  • Prosíme všechny, pokud to jen trochu půjde, aby své platby prováděli bezhotovostně přímo na účet klubu. Číslo účtu: 222856920 / 0600, variabilní symbol: klubové číslo bez pomlčky Příklad – „2106384“   a do poznámky, prosím, uveďte své jméno a účel platby „Pavka – členství, Pavka – Dar klubu – Molo, Pavka – dar klubu – Ohrada, Pavka – Licence 2020 …… a podobně.“

A opět všechny za VV YCZN srdečně zvu a těším se na setkání a doufám v hojnou účast.

Za VV YCZN – Tomáš Pavka