Brigáda – Podzim 2021 – Zpráva

Zpráva z loděnice:

〉 1.12. 2021

Děkuji všem, kdo se zúčastnili poslední podzimní brigády. Jmenovitě jsou to:

Petr Durec, Libor Peprla, Kamil Hadroušek, Igor Štěrba, Jakub Pivnička, Michal Novický, Václav Klofera, Roman Bradáč, David Bobuš, Václav Brychta a Tomáš Pavka.

Rekapitulace:

 1. Je vyklizená klubovna a nachystaná na natažení podlahy.
 2. Vrátek je odmontovaný na rekonstrukci podstavce. Konstrukce je hotová, zbývá natřít a namontovat na chemické kotvy na sokl. Momentálně je až do odvolání mimo provoz. Pravděpodobně bude k dispozici až na jaře – podle počasí a zdravotního stavu našeho dvorního vrátkaře Miloše.
 3. Je zastavená a vypuštěná voda.
 4. Zatím stále platí rozpis služeb na posouvání mola. Voda klesá, ale molo ještě není v místě, kde by mohlo bezpečně klesnout na dno. Budeme hlídat situaci a dámě vědět, kdy a jestli vůbec, přestat s posouváním. Je třeba, aby se z mola odvezly lodě!
 5. Hned, jak to bude možné, jak počasí dovolí, začneme pracovat na sprchách a ostatním. Projekt a předběžný rozpočet zveřejníme na webu a projednáme na VH. Doufám, že se podaří uspořádat v řádném termínu.
 6. Omluvte zatím nerovnosti před loděnicí. Je potřeba, aby to do jara sedlo a pak to pěkně zarovnáme.

Zatím děkuji všem a sledujte, prosím, web, budeme přinášet průběžně informace. Stále je možné odpracovat brigádu individuálně. Jsou nachystané práce i na zimu. V případě zájmu, prosím, pište na prezident@yczn.cz

Díky a zdravím

Tom


〉 1.11. 2021

Ahoj všichni.

Jak asi víte, v sobotu 30. 10. 2021 proběhla na loděnici brigáda, na které se podařilo udělat všechno, co jsme si naplánovali.

 • Máme v loděnici novou podlahu ze zámkové dlažby.
 • Okapy jsou svedené do odpadů, které jsou zakopané v zemi a ústí do břehu jezera mimo běžně užívaný prostor.
 • Osadili jsme nový rozvaděč a zapojili světla a zásuvky v technické části loděnice a položili nový kabel pro elektrifikaci mola z rozvaděče ke sloupu.
 • V rekonstruované buňce je položená podlaha, kam se později nalepí voděodolná krytina. VH 2021 schválila 50.000,- na rok 2021 na přípravu rekonstrukce. Zatím jsme vyčerpali cca 20.000,-. Další práce na sociálních zařízeních budou probíhat podle počasí a personálních kapacit. Na webu představíme přepracovaný projekt.
 • Vykopali a zabetonovali jsme sokl pro instalaci vrátku na spouštění lodí. Vrátek je na rekonstrukci podstavce. Po opravě bude přimontován k soklu pomocí chemických kotev a přivařen k rámu konstrukce loděnice. Pracuje se na usazení opěrného rámu s ložiskem pro zpevnění bubnu. Zatím je vrátek mimo provoz.

Děkuji za účast na brigádě a mimořádné pracovní nasazení našim členům:

Franta David, Josef David, Jirka Tunka, Karel Vacula, Karel Vacula Ml, Jan Vacula, Miloš Holub, Roman Bradáč, Béďa Uhlíř, Pepa kutý, Tonda Hadroušek, Radek Strouhal, Honza Vitoň, Václav Klofera, Michal Novický, David Bobuš, Zdeněk Karšilín, Petr Durec a Michal Nosek (tomu  se omlouvám, že jsem ho prve neuvedl, neb jsem ho přehlédl, ale on se brigády zúčastnil a pomáhal nám a chránil!).

Speciální poděkování patří:

 • Jardovi Bobkovi za poskytnutí sponzorského daru na rekonstrukci a zvelebení loděnice. Bližší informace o celém projektu budeme prezentovat na webu.
 • Radkovi Strouhalovi za poskytnutí zámkové dlažby, podkladového materiálu a týmu pokladačů
 • Alešovi Dlouhému za dodání kabelů a proudových chráničů pro elektrifikaci mola.
 • A taky týmu Radkových spolupracovníků, kteří, ač nečlenové klubu, pracovali na položení zámkové dlažby.

Na sobotu 13. 11. 2021 připravujeme další „zazimovávací“ brigádu, kde se uvede loděnice do původního stavu a vyklidíme klubovnu, aby se dalo pokračovat v práci na podlaze.

Program:

 1. Zasypání podlahy křemičitým pískem a zametení do spár.
 2. Úklid loděnice – nastěhování zpět
 3. Vyklizení „klubovny, vysátí podlahy a penetrace betonu
 4. Úklid ohrady, poskládání lodí na zimu, …..
 5. Montáž bedny na I.T. techniku
 6. Elektropráce – Dokončení zásuvek a světel, připojení sloupu, …..
 7. Připojení odpadů a zasypání výkopu
 8. Vypnutí a odpojení vody, odvodnění vodovodních rozvodů.
 9. Naložení a odvoz odpadu z minula.

Tentokrát nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí kromě elektrověcí. Materiál podle požadavků z minulé brigády bude k dispozici.

Ještě jednou děkuji všem a těším se na další partu pracovníků v sobotu 13. 11. v 9:00 na loděnici. Dejte mi, prosím, zase vědět, kdo se zúčastníte. Děkuji

Tomáš Pavka

 


Milí spoluklubovníci,

sezona skončila, zábava je za námi a je čas na práci.

Vyhlašuji letošní podzimní brigádu na sobotu 30. 10. 2021 od 8:00 na loděnici.

Ještě než si přečtete program, prosím všechny, kdo se brigády zúčastní, aby mi potvrdili účast, aby bylo možné naplánovat práci a materiál podle pracovní síly.

Kdo má k dispozici, vezměte, prosím, nářadí na práci se dřevem, akuvrtačky, pily, ………, lopaty, elktronářadí,   atd.

Program:

 1. Likvidace staré podlahy v buňce a položení nové – 4 – 5 lidí.
 • Desky na podlahu a spojovací materiál – Tomáš Pavka, Radek Strouhal – 15. 10.
 • Barva a příslušenství na ošetření konstrukce – Tomáš Pavka – 15. 10.
 1. Realizace odpadů svodů ze střechy – bagr + 4 – 6 lidí.

Odpady půjdou „písčitou částí placu“ vedle panelů směrem k jezeru a budou zakončeny ve svahu k vodě. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o svody ze střechy!

– Svod „u kantýny“ – musí se proříznout asi 2 metry betonu, vykopat, položit a zpět zabetonovat.
– Do výkopu „u ohrady“ se položí kabel CYKY 5×6 (chránička) z rozvaděče do sloupu.

 • Odpadní trubky KG 100/125 – Tomáš Pavka
 • Písek na podsypání trubek a kabelu a beton, cement – Jiří Tunka.
 • Kabel CYKY 5×6 – 50 m – Tomáš Pavka
 • Chránička pro kabel – 30 m – Tomáš Pavka
 1. Zámková dlažba v loděnici – podle času? Co se nestihne – lze odpracovat jako individuální brigádu.

– Je třeba vyklidit prostor loděnice – přemístění do dočasného úložiště.

– Odstranění zeminy pod zámkovou dlažbu (cca 20cm), zasypání drtí a zhutnění, položení zámkové dlažby – 1 „odborník“ a 2 – 3 pomocníci.

– Zároveň s podlahou vykopeme a zabetonujeme sokl pro následné umístění vrátku.

 • Dlažba a drť – Radek Strouhal – 29. 10.
 • Žába na zhutnění podloží – ???
 1. Dokončení podlahy v klubovně – po realizaci zámkové dlažby. – 2 – 3 lidi – lze odpracovat jako individuální brigádu

– Odstěhování linky, ledniček a nábytku, pečlivé vysátí betonu, impregnace, natažení lepidlem a položení perlinky, nanesení další 1 – 2 vrstev lepidla, zabroušení a natření speciální barvou na beton – pochůzná a voděodolná bezúdržbová podlaha.

 • Lepidlo a nářadí – Tomáš Pavka
 • Barva na beton – Tomáš Pavka
 1. Ostatní práce:
 • Úklid a zazimování loděnice, zimní režim v ohradě
 • Opravy a nátěry vybraných zařízení (stožár, prám, vrátek, …..)
 • Příprava mola na elektrifikaci – proměření a výpočet materiálu.
 • Montáž kolečka na podvozek elektročlunu
 • Příprava na rekonstrukci „rozhodcárny“.
 • Oprava nábytku v klubovně.

Občerstvení bude  zajištěno, ale něco na zahřátí nemůže škodit. A kdo se podělí, tak mu navíc i líp chutná. Zvažte to.

Máme dost práce a proto se těšíme na velkou účast.

Děkuji a zdravím

Za VV YCZN Tomáš Pavka