Den otevřených kajut 2022

Vážení členové YCZN a milá veřejnosti

 

V sobotu 6. srpna 2022 proběhla na Vranovské přehradě v loděnici YCZN oslava 50-tých narozenin našeho klubu. Myslím, že všichni zúčastnění, ať už od nás, nebo z veřejnosti, si našli na akci to svoje a snad nelitovali toho, že se této veselice zúčastnili. Já jsem alespoň od nikoho neslyšel, že by si stěžoval.

 

Den proběhl přibližně podle připraveného programu a nebýt toho počasí, došlo by jistě i na vyjížďky na plachetnicích. Takhle jsme se museli spokojit s aktivitami na břehu, ale ani to nepokazilo dobrou zábavu. Odpolední plavba na Valentýně se už uskutečnila za ideálního počasí a všem bylo tak akorát. Zpestřením „jinak nudné plavby“ byla řízená (později nezřízená) degustace vín doplněná barvitým a poučným komentářem Pepíka Kutého. Pro nezletilé publikum souběžně proběhla ochutnávka limonád moderovaná Romanem Vitoněm a Jeho Svatostí Leošem Plačkem, která se postupně plynule prolnula s degustací vína a oba týmy znalců nápojů se rozplynuly na dolní ihorní paluby lodi a prezentovaly svoje nápoje důstojně a srozumitelně všem přítomným.

     

Po celý den byly v prostorách loděnice navštěvované naučně-soutěžní stánky, kde si mohli příchozí vyzkoušet dovednosti a znalosti z oblasti jachtingu. Poznávání lodí, popis plachetnice, morseovka, vlajková abeceda, skládání z papíru, nebo vázání uzlů… Někdo dokonce mimo soutěž upletl i rozkošnou oprátku a pověsil ji na stan. Neberu to osobně, ale jsem ve střehu! Já tady musím poděkovat všem, kdo se na „stáncích“ podíleli a pomáhali jednotlivá stanoviště řídit. A nebyli to jen naši členové, ale zapojili se i jejich rodinní příslušníci. Děkuji tímto rodinám Bobků, Uhlířů, Nosků, Husů, Durců a početnému Holubímu klanu.

Součástí dne otevřených kajut bylo také předání dárku k padesátinám – nových sociálek našemu klubu. Čest zahájit užívání tohoto hygienického zařízení připadla Jardovi Bobkovi, který mocným úderem naší, speciálně k tomuto účelu připravené ceremoniální hajzlštětky, přeťal slavnostní pásku a zahájil provoz tohoto svatostánku hygieny. Právě on se na výstavbě sociálek podílel největší měrou a to jak finančně, tak i svou vlastní prací. Další, kteří intenzivně na projektu pracovali, někteří vysoko nad rámec svých klubových povinností: Petr Durec, Libor Peprla, Radek Strouhal, Béda Uhlíř, Michal Novický, Honza Vitoň, Aleš Dlouhý, David Krajčo, Franta David, Tomáš Huss. Všem děkuji za pomoc i účast a těším se na další spolupráci. Jejich píle a úsilí bude po zásluze potrestáno.

                              

Protože termín, který byl vybrán pro Den otevřených kajut nemohl vyhovovat všem, neb jsou prázdniny a dovolené a nemohli se všichni zúčastnit, budou oslavy našeho půlstoletí pokračovat o víkendu 27 – 28. 8. 2022 při příležitosti našeho závodu O pohár Vranova 2022. K tomuto datu se bude opět ukončovat jeden projekt, který běží už od jara tohoto roku. Měli bychom mít dokončenou elektrifikaci mola a toto slavnostně předáme do užívání všem současným i budoucím „molařům“. Na elektrifikaci se podepsali především pánové Vaculové – Karel, Karel a Honza, kteří mají na svědomí zapojení a instalaci elektrosloupků, osazení rozvaděčů a natažení kabelů a já jim za to opět děkuji. Kdo by měl zájem se na dalších pracech podílet, kontaktujte, prosím, Karla Vaculu mladšího nebo mne. Díky.

   

Jak realizované projekty, tak společenské akce na loděnici nás posouvají pořád dál a já jsem rád, že se najde dost členů, jejich rodinných příslušníků a známých, ale i náhodných kolemjdoucích, kteří se dokážou pobavit u tématu „Jachtingu“ prakticky i teoreticky a děkuji všem za účast. Pro tuto příležitost byly vyrobeny reklamní předměty, které se na DOK 2022 rozdávaly návštěvám, vyhrávaly dětmi za splněné úkoly a předávaly za zásluhy o klub a realizaci této oslavy a našich projektů. Zbytek propagačních předmětů s logem klubu a odkazem na 50 let trvání bude použit jako ceny a upomínkové předměty na závodech O pohár Vranova 27 – 28. 8. 2022, na které všechny srdečně zvu. Nebo je možné zakoupit si a přispět tak do klubové pokladny a zároveň mít doma památku na to, že už padesát let fungujeme jako klub.

 

 

Pásek na krk – klíčenka s logem „50“ a potiskem www.yczn.cz   – 60,- Kč (43,- Kč nákup)

Čepice s logem „50“ a výšivkou yczn.cz   – 400,- Kč (348,- Kč nákup)

Sklenka na víno (3dl) s vyleptaným logem „50“   – 100,- (80,- Kč nákup)

 

 

Ještě jednou všem děkuji za pomoc, účast a přízeň a těším se se všemi zase za padesát let na další podobné oslavě.

 

Tomáš Pavka – Hrdý prezident YCZN

 

Total Page Visits: 772 - Today Page Visits: 1