Pozvánka na VH YCZN 2024

Vážení členové a milí kamarádi.

Termín VH YCZN pro rok 2024 byl stanoven na 28. 3. 2024 v 18:00 v Restauraci Na školce.

Předběžný program (bude postupně upřesňován):

 • Zahájení VH YCZN 2024
 • Jmenování a volba orgánů VH
 • Kontrola usnesení VH 2023
 • Hlavní zpráva o činnosti klubu:     T. Pavka
 • Zpráva o hospodaření za rok a schválení účetní uzávěrky za rok 2023 a rozpočet na rok 2024 (později po zprávě RK):     M. Holub
 • Zpráva revizní komise:     J. Kutý
 • Volby VV a viceprezidenta:     T. Pavka
 • CTL 2024
 • Plán pro sezonu 2024 – Práce na loděnici, Platební morálka, brigády, účast na závodech, organizace na loděnici, na mole a v ohradě, elektrifikace – sloup, sponzoring 2024, nákup lodního motoru, …..
 • Rozprava, diskuse:     M. Holub/T. Pavka
 • Usnesení a závěr:     T. Pavka

Připravte si dotazy, nápady, podněty a připomínky k projednání a nezapomeňte popřemýšlet o vhodných kandidátech do VV a na pozici viceprezidenta klubu. Kandidáti navrhovaní VV budou zveřejněni na webu.

Svoje náměty, prosím, posílejte na adresu vv@yczn.cz do posledního zasedání VV  před VH (18. 3. 2024) nebo nezapomeňte do VH, kde můžete vystoupit v rozpravě.

Těšíme se na hojnou účast na VH 28. 3. 2024 v 18:00 Na školce. Občerstvení je zajištěno.

Za VV YCZN

Tomáš Pavka

Total Page Visits: 215 - Today Page Visits: 1